Kay kòmanse avèk ou.

Pote moun ansanm pou konstwi kay, kominote yo ak espwa

Habita pou limanite Greater Orlando & Konte Osceola se yon pati nan yon òganizasyon lojman mondyal, san bi likratif ki gen vizyon se yon mond kote tout moun gen yon kote ki an sekirite, konfòtab yo viv. Habitat Orlando & Osceola dedye a elimine lojman sibstansyèl lokalman ak atravè leman nan konstwi, reyabilitasyon ak konsève kay; pa defann pou règleman lojman jis ak jis lojman; epi lè yo bay fòmasyon ak aksè nan resous pou ede fanmi yo amelyore sitiyasyon k ap viv yo.

"Ou pa sispann paske bagay sa yo vin pa bon. Sitiyasyon an sèlman tanporè. Ou dwe ale nan li pou ale nan lòt bò a."
- Latoya

Enskri pou resevwa bil nou an!

Patisipe

Nou bezwen èd ou pou fè lojman abòde yon reyalite nan kominote nou an. Sipò finansye ou, tan ak vwa ede fanmi yo reyalize fòs, estabilite ak otonomi yo bezwen bati yon pi bon avni.

Aplike pou yon kay

Pòtay aplikasyon nou an kounye a louvri! Aplike pou posede yon nouvo, enèji-efikas, kay abòdab nan Heights Orlando a oswa Parramore!

Pou Abita pou limanite fè moun vin aji ann aksyon, limanite pote moun yo ansanm pou yo konstwi kay, kominote yo ak esperans yo.

Mèsi a patnè gouvènman nou yo

Vil Sen Cloud logo